PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA.

Urządzenie do transportu tarcz do strzelań z broni kulowej do celu typu Rogacz na odległość 100 m, służy do samoczynnego transportu tarcz i celów na 100 m i może być stosowane na strzelnicach myśliwskich, do strzelań z broni kulowej długiej. Cel jest transportowany na linie celów i porusza się z dwiema prędkościami szybko ok. 5m/s i wolno ok. 0.5 m/s , wózek rozpoczynając jazdę oraz na łuku porusza się z wolną prędkością. Szybkości te są regulowane przy pomocy sterownika przez producenta urządzenia.

Wózek rozpoczynając jazdę oraz na łuku porusza się z wolną prędkością.

Sterownik celu ruchomego zabudowany na ścianie obok napędu pozwala na wysterowanie wyjazdu i powrotu wózków (3) transportujących tarcze.

Wyboru funkcji sterownika odbywa się poprzez wysterowanie za pomocą sterownika umieszczonego obok napędu – trzech przycisków „WYJAZD„(tarcze) , „STOP” , „POWRÓT” (stanowiska).

Przy pomocy pilota bezprzewodowego tylko przeprogramujemy urządzenie. Programowanie odbywa się bezprzewodowo przy pomocy pilota na podczerwień.

Zastosowany wyświetlacz „LED” pozwala wyświetlić rodzaj celu oraz parametry wzorcowania drogi przejazdu wózka i wskaźniki stanu pracy programu.

 

OPIS I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA.

Wykonanie podstawowe urządzenia zawiera:

 • zespół napędowy – zawierający silnik z przekładnią
 • falownik sterujący pracą silnika transportu celu
 • tor jezdny – zawierający szynę jezdną , naciąg końcowy, zderzaki,
 • wózki z uchwytem do transportu tarcz z trzymaczem tarcz -szt.3,
 • wózki pośrednie – pomocnicze – szt. 2
 • blok sterowania i zasilania,
 • kasetę sterowniczą z blokami wyjść binarnych

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE.

 • napięcie zasilania:
  – obwody główne – 3-faz., 230/400V, 50Hz
 • silnik napędowy – jednobiegowy, 3 fazowy 400/230 V, 50Hz, osobne zasilanie wentylatora
 • moc pobierana – ok. 2,2 kW
 • sterowanie – za pomocą przycisków – w kasecie sterowniczej przy stanowiskach strzeleckich
 • Temperatura otoczenia : 0 .. 50 oC.
Rogacz