Interaktywny System Treningowy MILO RANGE

  System bojowego szkolenia strzeleckiego przy wykorzystaniu systemu MILO RANGE ma na celu realistyczne szkolenie funkcjonariuszy w rzeczywistych scenariuszach użycia siły przy zastosowaniu broni służbowej. System pozwala na szkolenie funkcjonariuszy służb mundurowych na każdym poziomie zaawansowania. Pozwala na doskonalenie umiejętności strzeleckich wszystkich rodzajów oraz umożliwia przeprowadzanie strzelań czysto rozrywkowych – rekreacyjnych.

  Dzięki modułowej budowie możliwe jest jego dostosowanie do aktualnych potrzeb szkoleniowych oraz rozbudowywanie w przyszłości. W zależności od potrzeb, możliwe jest, prowadzenie treningu przy pomocy replik broni z zamontowanymi emiterami laserowymi, przy użyciu broni bojowej z wkładkami laserowymi w postaci „naboju” lub przy użyciu broni i amunicji bojowej.

  Ćwiczenia treningowe wyświetlane są na ekranie przy pomocy rzutnika multimedialnego. Operator wybiera ćwiczenie z obszernej bazy, może to być trening strzelecki lub interaktywna symulacja interwencji oparta na scenariuszach filmowych.

System można wykorzystywać z bronią ostrą oraz z emiterami laserowymi IR – niewidzialnymi, użytkownik sam decyduje o sposobie przeprowadzenia szkolenia oraz doborze broni:

 • broń bojowa z amunicją ostrą (tylko wersja do strzelań z amunicji bojowej)
 • wkładki laserowe do broni bojowej w formie nabojów (m. in. 9mm, 7.62mm, strzelba gładkolufowa)
 • repliki broni z emiterami laserowymi oraz z odrzutem zamka (m.in. Glock 17 i HK416)
 • zestawy do adaptacji broni bojowej zawierające mechanizm odrzutu oraz emiter laserowy

  Funkcje oprogramowania:

 • oprogramowanie w języku Polskim
 • w oprogramowaniu zawarte są m.in. tarcze stosowane przez Polską Policję oraz tarcze stosowane powszechnie w strzelectwie (możliwość dodawania własnych)
 • różne możliwości ruchu tarcz – m.in. cel ruchomy, podnoszony, opadający, obrotowy itp.
  scenki filmowe, (możliwość dodawania dowolnych filmów)
 • uniwersalne animacje wygenerowanych komputerowo scenerii i obiektów
 • strzelania długodystansowe
 • strzelania IPSC
 • strzelania myśliwskie, TRAP, SKEET
 • oprogramowanie umożliwia symulowanie dowolnej odległości strzelania wraz z uwzględnieniem
  balistyki – wybierając np. strzelanie karabinka na 50m, ale strzelając z odległości 5m
 • oprogramowanie zasymiluję zmianę trajektorii pocisków
  standardowo możliwość strzelania dwóch osób jednocześnie
 • w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, po podłączeniu systemu do internetu zapewniamy zdalne wsparcie w przypadku problemów z systemem
 • po montażu systemu, przez pierwsze 12 miesięcy zapewniamy bezpłatne aktualizacje
  oprogramowania we wszystkie nowości dodawane na bieżąco – nowe tryby, nowe animacje, nowe tarcze, nowe film (możliwość rozszerzenia okresu wsparcia)
Interaktywny System Treningowy MILO RANGE ScreenShot

System MILO RANGE w wersji podstawowej zawera:

 • Moduł projekcyjny dużej rozdzielczości z funkcją autorekalibracji,
 • Minimum 800 scenariuszy video,
 • Scenariusze w formie animacji komputerowej – minimum 80,
 • Oprogramowanie symulujące strzelnicę,
 • Intuicyjny edytor własnych scenariuszy (opcja),
 • Wielospektralny moduł detekcji trafień,
 • Moduł zarządzania i wizualizacji treści,
 • Silnik fizyczny obejmujący pełną balistykę,
 • Zestaw predefiniowanych scenek sytuacyjnych, filmów interaktywnych.
 • Moduł oceny wyników strzelca po zakończeniu ćwiczenia z funkcją automatycznego generowania     raportów,
 • System nagłaśniający,
 • Moduł umożliwiający wyświetlanie informacji tekstowych na ekranie w trakcie ćwiczenia,
 • System kontroli warunków pogodowych i pory dnia,
 • Moduł potęgowania czynnika strachu i zaskoczenia
 • Ćwiczenia obserwacyjne i świadomości sytuacyjnej – scenariusze przeznaczone do wyostrzenia zmysłu obserwacji oraz poprawnej percepcji otaczającego środowiska.

Dodatkowo istnieje  można rozbudować o dodatkowe elementy takie jak:

 • Specjalna latarka LED wraz z kamerą detekcyjną i odpowiednim oprogramowaniem
  umożliwiająca symulowanie strzelania w ograniczonej widoczności,
 • Oprogramowanie do tworzenia własnych scenariuszy.
 • Moduł detekcji pozycji strzelca na torze strzeleckim,
 • Moduł symulacji trybu noktowizyjnego.
 • System śledzenia i wizualizacji punktu celowania,
 • Możliwość rejestracji wyników szkolenia,
 • Symulacja użycia środków przymusu bezpośredniego,
 • Moduł symulacji ostrzału imitujący ostrzał prowadzony od strony ekranu.
 • Symulacja użycia paralizatora

System oferowany jest w wariantach:

   1) System z możliwością strzelań laserowych oraz ostrych lub tylko laserowych.

­System z możliwością strzelań laserowych oraz ostrych, jest montowany na strzelnicy w taki sposób, że możliwe są strzelania tradycyjne do tarcz na transporterach oraz obrotnikach. Po naciśnięciu przycisku na kasecie sterowniczej lub po uruchomieniu oprogramowania na komputerze sterowniczym, opuszcza się specjalny ekran i możemy strzelać do scenek filmowych, animacji, pełnej gamy tarcz wyświetlanych na specjalnym ekranie wykonanym z gumy samo zasklepiającej o dużej żywotności.

Podstawowy zestaw do strzelań ostrych i laserowych montowany na stałe na strzelnicy zawiera:

 • sterownik komputerowy umieszczonego w szafie RACK w sterowni strzelnicy
 • dwa monitory dotykowe min. 24” – jeden do sterowania oprogramowaniem, drugi do podglądu obrazu wyświetlanego na ekranie
 • dodatkowy tablet do sterowania ze strzelnicy (umożliwia użytkowanie systemu bez obecności operatora w sterowi)
 • nagłośnie montowane na strzelnicy
 • nagłośnienie w sterowni ze specjalnymi mikrofonami montowanymi na strzelnicy które wycinają odgłos strzałów – prowadzący strzelanie znajdujący się w sterowni słyszy wszystko co się dzieje na strzelnicy
 • specjalny ekran z napędem elektrycznym szerokości 250-420cm (w zależności od możliwości montażu na strzelnicy)
 • projektor przemysłowy o dużej jasności w obudowie kuloodpornej
 • wkładki laserowe w formie nabojów do używania z bronią ostrą – standardowo dwie wkładki 9mm
 • makiety pistoletów GLOCK z emiterami laserowym niewidzialnymi oraz systemem odrzutu
  napędzanym powietrzem – standardowo dwa komplety
 •       makiety pistoletów GLOCK z emiterami laserowym niewidzialnymi oraz systemem odrzutu
  napędzanym powietrzem – standardowo dwa komplety
 • oprogramowanie w języku polskim
 • niezbędne osłony, okablowanie, montaż
 • dodatkowe moduły kontrolne, umożliwiające pełne sterowanie wszystkimi elementami systemu przy pomocy komputera lub tabletu (m.in. opuszczanie/podnoszenie ekranu, włączanie projektora i oświetlenia itp.)
 • szkolenie z obsługi systemu i oprogramowania
 • instrukcja obsługi w języku Polskim
Interaktywny system treningowy MILO RANGE

2) System z możliwością strzelań laserowych w wersji mobilnej lub w wersji do zamontowania w dowolnym pomieszczeniu (salce treningowej).

System można wykorzystywać z makietami broni oraz emiterami laserowymi IR – niewidzialnymi montowanymi do broni ostrej:

 • wkładki laserowe do broni bojowej w formie nabojów (9mm)
 • repliki broni z emiterami laserowymi z mechanizmem odrzutu napędzanym powietrzem (Glock 17)

Podstawowy zestaw do strzelań laserowych, w wersji mobilnej lub w wersji do zamontowania w dowolnym pomieszczeniu (salce treningowej), zawiera:

  • komputer sterujący
  • nagłośnie
  • projektor
  • kamerę detekcyjną

Wszystkie powyższe elementy umieszczone są w ochronnej skrzyni transportowej (poza ekranem montowanym na ścianie), po ustawieniu w wybranym miejscu wystarczy zdjąć boki skrzyni i trenażer jest gotowy do użycia.

  • wkładka laserowa w formie naboju do używania z bronią ostrą – standardowo wkładka 9mm
  • makiety pistoletów GLOCK z emiterami laserowym niewidzialnymi oraz systemem odrzutu napędzanym powietrzem – standardowo dwa komplety
  • tablet lub laptop dotykowy do sterowania oprogramowaniem

Powyższe elementy umieszczone są w skrzynce transportowej hermetycznej PELI.

 • oprogramowanie w języku polskim
 • ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie / ramowy / na statywie min 300cm szerokości. (wielkość ekranu dobierana indywidualnie do wielkości pomieszczenia.
 • butla powietrzna
Interaktywny system treningowy MILO RANGE - wersja mobilna