TRANSPORTER TACZ DO STRZELAŃ Z BRONI KULOWEJ

DO CELÓW STAŁYCH NA 25m i 50m – typ TTS-25/50, WTTS

Urządzenie do transportu tarcz do strzelań z broni kulowej do celów stałych na odległość 25m (50 .100m) typ TTS-25/50, służy do samoczynnego transportu tarcz od linii strzelań do linii tarcz i może być stosowane na strzelnicach sportowych, policyjnych i wojskowych do strzelań z broni kulowej krótkiej i długiej. W wersji z zatrzymaniem na 10 m może być również stosowane do strzelań pneumatycznych.

Urządzenie spełnia wymagania regulaminowe ISSF, PZSS, zapewnia sprawne przeprowa­dzenie zawo­dów i treningów, jak również gwarantuje bezpieczny ich przebieg, ponieważ dojazd tarcz do stanowisk strzeleckich od linii tarcz i z powrotem całkowicie eliminuje konieczność przebywania obsługi w strefie strzelań. Jazda tarczy odbywa się z dużą prędkością ok. 7 m/s (opcja 3 m/s). Około 1,5…3 m przed miejscem za­trzymania tarczy następuje zmiana prędkości jazdy wózka na małą i wolny dojazd do stano­wiska lub linii tarcz. Zatrzymanie wózka w pozycjach krańco­wych lub ściśle ustalonych np.: 10m, następuje samo­czynnie. Napęd wózka jest z zespołu na­pędo­wego linką stalową. Zespół napędowy umo­cowany jest nad stanowiskami strzeleckimi.

Transporter tarcz TTS-25 jest nowoczesnym urządzeniem sterowanym mikroprocesorem, z przyjaznym oprogramowaniem ułatwiającym obsługę urządzenia.

Zastosowano prototypowe rozwiązania, nie stosowane dotychczas w urządzeniach aktualnie produkowanych w Europie takie jak:

 • sterowanie bezprzewodowe z pilota
 • możliwość łatwego, dowolnego programowania odległości strzelania przez użytkownika z pilota,
 • możliwość strzelań nietypowych ze zmienną linią ognia,
 • możliwość strzelania do celu w ruchu,

co sprawia że urządzenie to należy do grupy najnowocześniejszych aktualnie produkowanych urządzeń w Europie i na Świecie.

Wykonanie podstawowe urządzenia zawiera:

 • zespół napędowy – zawierający silnik z przekładnią
 • tor jezdny – zawierający szynę jezdną, naciąg końcowy, zderzaki końcowe,
 • wózek z uchwytem do transportu tarcz z trzymaczem tarcz,
 • blok zasilania i sterowania z układem mikroprocesorowym,
 • pilot do zdalnego sterowania i programowania urządzenia.

W wersji standard – urządzenie może zatrzymywać się max w pięciu dowolnych odległościach np. dla 5…3 urządzeń TTS-25 – 25m – np.: 10m, 15m, 20m, 25m (50m, 100m) z dokładnością +/- 3cm.

Odległości te są ustalane indywidualnie przez użytkownika.

Podstawowe dane techniczne

 • napięcie zasilania:
  – obwody główne – 3-faz., 220/380V, 50Hz (opcja: 1faz -220V)
  – obwody sterownicze – 220V 50Hz, 12V=, 5V=
 • silnik napędowy – dwubiegowy, 3fazowy 220/380V, 50Hz
 • moc pobierana – wariant 1 – 0,075/0,7 kW ; wariant-2 – 0,075/0,55 kW
 • prąd pobierany – wariant 1 – 0,84/1,73A wariant-2 – 0,9/1,9A
 • sterowanie – z pilota przez strzelającego
 • klasa izolacji – urządzenia I, bloku sterowania i kasety sterowniczej II
 • warunki pracy – temperatura 0-70oC, wilgotność do 70%
 • szybkość jazdy: – wariant 1 -3,5m/s / 1,2 m/s; wariant 2 – 7m/s / 1,2m/s

Sterowanie i programowanie urządzenia odbywa się bezprzewodowo z pilota.

Wysięgnik uchwytu do mocowania tarcz jest dzielony, co umożliwia jego uniesienie lub całkowite odłożenie w razie takiej potrzeby

Wybór odległości strzelania i obsługa transportera

Wybór zakresu – odległości jazdy tarczy wykonuje się przez naciśnięcie małego przycisku wyboru – znajdującego się z przodu pilota gdy wózek znajduje się przy stanowiskach strzeleckich.

Opcjonalnie wykonywana jest również wersja transportera jeżdżącego po łuku i dwuszynowego z podwieszanym obrotnikiem W-P sterowanym bezprzewodowo

Transportery tarcz