KOMORA DO ODSTRZELIWANIA AMUNICJI GAZOWEJ

1. Przeznaczenie

Komora do odstrzeliwania amunicji gazowej jest przeznaczona do odstrzeliwania amunicji gazowej z broni gazowej itp.

2. Budowa komory do odstrzeliwania amunicji gazowej

Konstrukcja komory do odstrzeliwania amunicji gazowej wykonana jest ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej) z kółkami jezdnymi wyposażonymi w hamulec i blokadę obrotu. Umożliwia to łatwe przemieszczanie a po zablokowaniu kółek jej stabilną pracę w czasie strzelania.

Obudowa komory wykonana jest:

  • ściana tylna, dolna i górna z blachy nierdzewnej gr. 2 mm,

  • ściana przednia i boczne z plexi grubości 10 mm.

Ściany z plexi – przeszklone, umożliwiają swobodną obserwację zjawisk towarzyszących strzałowi z broni gazowej.

Cała komora jest szczelna oraz wentylowana co umożliwia pracę z bronią bez dostępu do spalin gazowych.

Obsługa broni odbywa się ręcznie przez gumowe rękawy zamontowane w ścianie przedniej wykonanej z plexi.

Na dnie komory znajduje się rynna wykonana z tworzywa która kieruje wystrzelone łuski w kierunku szuflady hermetycznej.

Do dna komory zamontowano szufladę hermetyczną przez którą podawana jest broń i odbierane łuski oraz podawane środki neutralizujące do okresowej neutralizacji komory.

Bezpośrednio nad hermetyczną klatką komory zamontowana jest centrala klimatyzacyjna kompaktowa produkcji wyposażona w:

  • wentylator jednofazowy o mocy 0,68 KW (In=2,8A) z elektronicznym regulatorem obrotów o wydajności od 500 do 2600m3/h,

  • filtr wstępny kieszeniowy klasy EU 4

  • filtr z węgla aktywowanego

  • wielopłaszczyznową przeciwbieżną przepustnicę regulacyjno-odcinającą na wlocie powietrza

  • elastyczne połączenia w miejscach wlotów i wylotów powietrza,

  • króciec do podłączenia elastycznego przewodu fi 200 (150) do kanału wywiewnego.

Centrala służy do przewietrzania komory oraz filtrowania pobranego powietrza z komory i po jego neutralizacji, usunięciu na zewnątrz pomieszczenia.

Do dna komory zamontowany jest również króciec kanału wlotowego powietrza do którego należy podłączyć wąż elastyczny fi 200 (150) umożliwiający czerpanie powietrza spoza pomieszczenia w którym zamontowano komorę.

Dostęp do filtrów, ich czyszczenie i wymiana odbywa się od góry po zdjęciu górnej płyty rewizyjnej.

Konstrukcja stołu wykonana jest ze stali nierdzewnej i aluminium co umożliwia łatwe czyszczenie całego stanowiska i bieżącą konserwację środkami myjącymi ogólnie dostępnymi.

Komory do odstrzeliwania amunicji