Lista referencyjna niektórych obiektów kulowych, śrutowych, pneumatycznych wyposażanych przez naszą firmę:

Lp Obiekt , adres, profil robót Charakterystyka obiektu i robót Rok realizacji Zamawiający -Inwestor
1 2 3 5 6
1 Bielsko-Biała JW Osłony balistyczne stalowe oraz kulochwyty na strzelnicy krytej wojskowej 200m 2016 Intravi Sp. z o.o. / Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
2 Komenda Miejska Policji w Łodzi Wyposażenie strzelnicy 5 stanowiskowej, 25m, zmienna linia ognia, transportery tarcz TTS-25, 5 obrotników W-P bezprzewodowych, multimedialny system interaktywny z wkładek laserowych, sterowanie z komputera dotykowego i pilotów, kulochwyty, osłony, przesłony, okładziny ścian, stropu oraz podłogi, nagłośnienie strzelnicy itd. 2016 SKB / KWP w Łodzi
3 Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu Wyposażenie strzelnicy 5 stanowiskowej, 20m, zmienna linia ognia, transportery tarcz TTS-25, 5 obrotników W-P bezprzewodowych, multimedialny system interaktywny do strzelań z broni ostrej oraz wkładek laserowych z ekranem o szerokości 350cm, sterowanie z komputera dotykowego i pilotów, kulochwyty, osłony, przesłony, okładziny ścian, stropu oraz podłogi, nagłośnienie i monitoring strzelnicy itd. 2015 ROSA-BUD / KWP w Radomiu
4 Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim Wyposażenie strzelnicy 4 stanowiskowej, 25m, zmienna linia ognia, transportery tarcz TTS-25, 5 obrotników W-P bezprzewodowych, multimedialny system interaktywny do strzelań z broni ostrej oraz wkładek laserowych z ekranem o szerokości 350cm, sterowanie z komputera dotykowego i pilotów, kulochwyty, osłony, przesłony, okładziny ścian, stropu oraz podłogi, nagłośnienie i monitoring strzelnicy itd. 2015-2016 Skanska / KWP w Gorzowie Wielkopolskim
5 Komenda Powiatowa Policji w Rykach Wyposażenie strzelnicy 4 stanowiskowej, 25m, zmienna linia ognia, transportery tarcz TTS-25, 4 obrotniki W-P bezprzewodowych, multimedialny system interaktywny z wkładek laserowych, sterowanie z komputera dotykowego i pilotów, kulochwyty, osłony, przesłony, okładziny ścian, stropu oraz podłogi, nagłośnienie strzelnicy itd. 2015 PPKZ / KWP w Lublinie
6 Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu Wyposażenie strzelnicy 3 stanowiskowej, 15m, zmienna linia ognia, transportery tarcz TTS-25, 5 obrotników W-P bezprzewodowych, sterowanie z komputera dotykowego i pilotów, kulochwyty, osłony, przesłony, okładziny ścian, stropu oraz podłogi, monitoring i nagłośnienie strzelnicy itd. 2015 Skanska / KWP w Szczecinie
7 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Sierakowie Transportery tarcz TTS-50 2015 KBS w Sierakowie
8 AGVO w Warszawie Wyposażenie strzelnicy 12 stanowiskowej, 25m, zmienna linia ognia, transportery tarcz TTS-25, obrotnica UOS-25, przesłony, osłony itd. 2014-2016 AGVO
9 Komenda Policji we Wrocławiu Wyposażenie strzelnicy 5 stanowiskowej, 25m, zmienna linia ognia, transportery tarcz TTS-25, 5 obrotników W-P bezprzewodowych, sterowanie z komputera dotykowego i pilotów, kulochwyty, osłony, przesłony, okładziny ścian, stropu oraz podłogi, nagłośnienie strzelnicy itd. 2014-2015 Skanska / KWP we Wrocławiu
10 Kaliber sp. z o.o. w Dawidach Bankowych Wyposażenie strzelnicy 4 stanowiskowej, 25m, zmienna linia ognia, transportery tarcz TTS-25, 5 obrotników W-P bezprzewodowych, sterowanie z komputera dotykowego i pilotów, kulochwyty, osłony, przesłony, okładziny ścian, stropu oraz podłogi, monitoring i nagłośnienie strzelnicy itd. 2014-2015 Kaliber Sp. z o.o.
11 Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce Wyposażenie strzelnicy 10 stanowiskowej, 50m, zmienna linia ognia, transportery tarcz TTS-50, 12 obrotniko-podnośników W-P bezprzewodowych, sterowanie z komputera dotykowego i pilotów, kulochwyty, kulochwyt boczny, osłony, przesłony, okładziny ścian, stropu oraz podłogi itd. 2014-2015 Elektrotim / WITU
12 Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie Wyposażenie strzelnicy 3 stanowiskowej, 15m, zmienna linia ognia, transportery tarcz TTS-25, 5 obrotników W-P bezprzewodowych, sterowanie z komputera dotykowego i pilotów, kulochwyty, osłony, przesłony, okładziny ścian, stropu oraz podłogi, monitoring i nagłośnienie strzelnicy itd. 2014 MARBUD / KWP w Szczecinie
13 Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu Wyposażenie strzelnicy 3 stanowiskowej, 25m, zmienna linia ognia, transportery tarcz TTS-25, 3 obrotników W-P bezprzewodowych, multimedialny system interaktywny do strzelań z broni ostrej oraz wkładek laserowych z ekranem o szerokości 250cm, sterowanie z komputera dotykowego i pilotów, kulochwyty, osłony, przesłony, okładziny ścian, stropu oraz podłogi, nagłośnienie i monitoring strzelnicy itd. 2014 Skanska / KWP w Gorzowie Wielkopolskim
14 Fabryka Broni „Łucznik” w Radomiu Kulochwyty z granulatu gumowego oraz wanna balistyczna 2014 FB Łucznik
15 Projekt – Europejskie Centrum Sportowo-Strzeleckie, DOLSK, /Pokrzywnica Kompleks strzelnic otwartych 15, 25, 50, 300 m z zapleczem 2014 DELTA SECURITY SP. Z O.O., Powstańców Sląskich 202, Wrocław
16 Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku Wyposażenie strzelnicy 3 stanowiskowej, 15m, zmienna linia ognia, transportery tarcz TTS-25, 3 obrotników W-P bezprzewodowych, multimedialny system interaktywny do strzelań z broni ostrej oraz wkładek laserowych z ekranem o szerokości 250cm, sterowanie z komputera dotykowego i pilotów, kulochwyty, osłony, przesłony, okładziny ścian, stropu oraz podłogi, nagłośnienie i monitoring strzelnicy itd. 2013 KWP w Szczecinie
17 KMP w Płocku roboty budowlane wykończeniowe wraz kompletnym wyposażeniem strzelnicy zlokalizowanej w nowo powstałym budynków B Komendy Miejskiej Policji w Płocku przy ul. Kilińskiego 12, 2013 Winnicki / KWP w Radomiu
18 Projekt i realizacja. Komenda Policji w Nowej Soli wykonanie , dostawa i montaż kompletnej strzelnicy policyjnej 2013/ 2009-P Effiage / KWP w Gorzowie Wielkopolskim
19 Projekt i realizacja. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie Stanowisko badawcze, kulochwyt lamelowy. wanna do badań balistycznych, komora do odstrzeliwania amunicji, łapacz pocisków, wytłumienie strzelnicy, instalacje elektryczne , prace budowlane 2013/ 2012-P Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji w Warszawie
20 Projekt i realizacja. Strzelnica „Strzelka” Kazimierz Kogut, Zabajka 80 k/Rzeszowa roboty związane z opracowaniem projektu technologicznego wykonawczego oraz wykonaniem technologii strzelnicy w zadaniu głównym pn. Strzelnica „Strzelka” Kazimierz Kogut 2013 Kazimierz Kogut
21 Projekt i realizacja , Wschodnioeuropejskie Centrum Kongresowo-Sportowe ARŁAMÓW kompletna dostawa i montaż wyposażenia dwóch strzelnic krytych 25m 2013 Ośrodek Wypoczynkowy „Arłamów” S.A. Arłamów, Wojtkowa gm. Ustrzyki Dolne
22 Strzelnica kulowa 50 m Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie /Zaczernie Wyposażenie strzelnicy 5 stanowiskowej-50 m, transportery tarcz TTS-25 sterowane bezprzewodowo, obrotnice W-P , symulator, kulochwyt, wytłumienie (podłogi, ściany, sufity), instalacje elektryczne itd. 2013 R&D Consulting / KWP w Rzeszowie
23 Strzelectwo Sportowe i Usługi Edukacyjno-Doradcze Edyta Żyła, Grodzisk Maz. Wyposażenie strzelnicy 5 stanowiskowej-25m, transportery tarcz TTS-25 sterowane bezprzewodowo, kulochwyt główny 2013 Edyta Żyła
24 Projekt technologiczny i kompleksowa realizacja wyposażenia strzelnicy kulowej 25 m, Komendy Powiatowej Policji w Ostrołęce Wyposażenie strzelnicy 5 stanowiskowej- 25m, transportery tarcz TTS-25 sterowane bezprzewodowo, obrotnice W-P , symulator interakcyjny, kulochwyt, wytłumienie (podłogi, ściany, sufity), instalacje elektryczne itd. 2013/ 2008-P Merx / KWP w Radomiu
25 Budowa wideostrzelnicy w Jednostce Wojskowej nr 4101 w Lublińcu dostawa i montaż technologii i wyposażenia na budynku wideostrzelnicy w Lublińcu. Oś kryta , pomieszczenie trenażerów, podstawowe wyposażenie kwaterunkowe zaplecza 2012-2013 Jednostka Wojskowa w Lublińcu
26 Projekt kompleksowy przebudowy piwnic budynku KWP na strzelnicę 25 m oraz realizacja wyposażenia strzelnicy w Opolu Kompleksowe wykonanie technologii strzelnicy 3 stanowiskowej krytej , urządzenie obrotowe W-P, symulatory i trenażery 2012-2013/ 2008-P KWP Opole
27 Projekt i realizacja strzelnicy, KPP Tomaszów Lubelski kompleksowe wyposażenie strzelnicy pistoletowej krytej 4 stanowiska do strzelań do celów stałych 10-25 m, urządzenie obrotowe W-P, symulatory i trenażery 2012-2013 Polbud S.A./ KPP Tomaszów Lubelski „ARCONEL” Sp. z o.o. Lublin /Komenda Woj. Policji w Lublinie
28 Biuro Ochrony Rządu, Warszawa Dostawa 5 bezprzewodowych obrotników z osłonami balistycznymi, 2 pulpitami sterowniczymi oraz adaptacja systemu do użycia z istniejącym systemem obrotników 2012 Biuro Ochrony Rządu Warszawa
29 Strzelnica kryta 25m, KPP Łęczna kompleksowe wykonanie wyposażenia strzelnicy 2012 SEll-Bud Inwest/ KPP Łęczna
30 Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce Projekt pełno branżowy zespoły strzelnic badawczych 25, 300, 600 m 2012 Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce
31 Projekt i realizacja strzelnicy – KPP w Lipnie kompletna dostawa i montaż wyposażenia 4-stanowiskowej 25 m strzelnicy kulowej wraz z zapleczem , nagłośnieniem i instalacją dozorową 2012/ 2009-P KPP w Lipnie Prostal – KWP w Bydgoszczy
32 Zespół strzelnic Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Kompletne wyposażenie pięciu strzelnic, łącznie 30 transporterów tarcz TTS-25 sterowanych bezprzewodowo, 50 obrotnic W-P, cel jeżdżący po łuku, TTS z tarczą obracaną itd.. 2012 Szkoła Policji w Legionowie
33 Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego Dragon, Siedlce obrotnica 5 tarczowa- 3 szt, urzadzenie automatycznej zmiany tarcz AZT – 15 szt , zestaw monitoringu , osłona kuloodporna 2011 Siedlce Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego Dragon
34 Projekt i wyposażenie kompleksowe strzelnicy krytej 25 m, Sochaczew – Paprotnia. stanowiska do strzelań do celów stałych 10-25 m, obrotnica 5 tarczowa 2011/ 2010-P Firma Aries – Jacek Pliszka / Hotel Chopin Sochaczew
35 Jednostka Wojskowa 2269 w Szczytnie zestaw 4 obrotników w wersji militarnej 2011 Jednostka Wojskowa Szczytno
36 Federacja Sportu, Warszawa urządzenie do automatycznej zmiany tarcz AZT -50 – 20kpl., obrotnik tarcz do strzelań z pistoletu – 4 kpl 2011 Warszawsko-Mazowiecka Federacja Sportu
37 Izba Celna, Biała Podlaska symulator laserowy LE 100 wraz z oprogramowaniem 2011 IC Biała Podlaska
38 Projekt technologiczny remontu strzelnicy kulowej w Sierakowie Przebudowa kompleksu strzelnic 2011 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu
39 KWP w Kielcach przebudowa i rozbudowa bud.95 w Kielcach na krytą strzelnicę ćwiczebną – kompleksowe wyposażenie strzelnicy 2011 Kielce Komenda Wojewódzka Policji
40 Wykonanie projektu technologicznego strzelnicy kulowej krytej w KPP w Braniewie 4 stanowiska do strzelań do celów stałych 10-25 m, urządzenie obrotowe W-P, symulatory i trenażery 2011 Inwestprojekt Zachód Sp. z o.o. Łódź / KWP w Olsztynie
41 Projekt i realizacja, Kompleks budynków ujeżdżalni ze stajnią i strzelnicą w Brzeszczkach Dużych kompleksowe wykonanie technologii strzelnicy krytej 2011/ 2011-P IDS BUD Sp. z o.o. Warszawa
42 Projekt i realizacja Centrum Strzelectwa Sportowego w Pile Nowoczesny zespół strzelnic sportowych i myśliwskich, tarcze elektroniczne, wyrzutnie do rzutków, obrotnice itd. 2011-2012/ 2009-P Urząd Miasta Piła
43 Projekt i realizacja. Wielofunkcyjna hala sportowa Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce kompleksowe wyposażenie strzelnicy 25 metrowej krytej – 6 stanowiskowej 2010 ECHO Inwestment Kielce
44 WAT Warszawa Komora do badania i kontroli broni 2010 WAT Warszawa
45 Gmina Żerków Dostosowanie i wykończenie obiektu oraz dostawa wraz z montażem wyposażenia dla obiektu sportowo-rekreacyjnego w Żerkowie (kręgielnia ze strzelnicą oraz salą bilardową) 2010 Gmina Żerków
46 Laboratorium Kryminalistyczne KWP Radom Wyposażenie laboratorium kryminalistycznego 2010 KWP Radom
47 Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja wyposażenia zespołu strzelnic kulowych krytych w Gliwicach dwie strzelnice kulowe kryte po 6 stanowisk 10-25 m, transportery tarcz , obrotnice, Wróg-Przyjaciel, trenażery 2010 F.W. ECO-GALVANO Jerzy Kowcz, Gliwice
48 Projekt i realizacja, Strzelnica kulowa 25 m Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy Kompletne wyposażenie strzelnicy 5 stanowiskowej, transportery tarcz TTS-25 sterowane bezprzewodowo, obrotnice W-P , symulator, kulochwyt, wytłumienie (podłogi, ściany, sufity) itd. 2010/ 2008-P Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
49 Projekt i realizacja. Strzelnica kulowa 25 m Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie Kompletne wyposażenie strzelnicy 3 stanowiskowej, transportery tarcz TTS-25 sterowane bezprzewodowo, obrotnice W-P , symulator, kulochwyt, wytłumienie (podłogi, ściany, sufity) itd. 2010/ 2009-P KWP w Gorzowie Wielkopolskim
50 Centralny Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale, strzelnica do pięcioboju nowoczesnego- Spała 18 kompletów tarcz elektronicznych 2009 COS Spała
51 Projekt kompleksowy strzelnicy kulowej krytej we Wrocławiu 4 stanowiska do strzelań do celów stałych na 10, 15, 20, 25 m, urządzenie obrotowe W-P, symulatory i trenażery 2009 KWP Wrocław
52 Strzelnica kulowa 25 m Straży Granicznej w Augustowie Kompletne wyposażenie strzelnicy 4 stanowiskowej, transportery tarcz TTS-25 sterowane bezprzewodowo, obrotnice W-P, kulochwyt, wytłumienie (podłogi, ściany, sufity) itd. 2009 SG w Augustowie
53 Projekt przebudowy strzelnicy kulowej krytej oraz realizacja wyposażenia w Szkole Policji w Pile Modernizacja strzelnicy kulowej 3 stanowiskowej oraz strzelnicy pneumatycznej 2009/ 2008-P Szkoła Policji w Pile
54 Projekt i realizacja. Strzelnica kulowa 25 m Komendy Miejskiej Policji w Toruniu / Podgórz Kompletne wyposażenie strzelnicy 3 stanowiskowej, transportery tarcz TTS-25 sterowane bezprzewodowo, obrotnice W-P, symulator, trenażer , kulochwyt itd. 2009 KWP w Bydgoszczy
55 Strzelnica kulowa 25 m Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu Kompletne wyposażenie strzelnicy 4 stanowiskowej, transportery tarcz TTS-25 sterowane bezprzewodowo, obrotnice W-P , symulator, kulochwyt, wytłumienie (podłogi, ściany, sufity), instalacje elektryczne itd. 2009 KWP w Rzeszowie
56 Projekt kompleksowy strzelnicy kulowej krytej 3 stanowiska do strzelań do celów stałych na 10, 15, 20, 25 m, urządzenie obrotowe W-P, symulatory i trenażery 2008 KWP Łódź
57 Projekt kompleksowy strzelnicy oraz realizacja wyposażenia strzelnicy kulowej 25 m Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu Kompletne wyposażenie strzelnicy 3 stanowiskowej, transportery tarcz TTS-25 sterowane bezprzewodowo, obrotnice W-P , symulator, kulochwyt, wytłumienie (podłogi, ściany, sufity) itd. 2008 Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie wlkp.
58 Strzelnica kulowa 25 m Komendy Powiatowej Policji w Prudniku Kompletne wyposażenie strzelnicy 3 stanowiskowej, transportery tarcz TTS-25 sterowane bezprzewodowo, obrotnice W-P, kulochwyt, wytłumienie (podłogi, ściany, sufity) itd. 2008 Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
59 Projekt technologiczny i realizacja wyposażenia strzelnicy kulowej 25 m Komendy Powiatowej Policji w Słubicach Kompletne wyposażenie strzelnicy 3 stanowiskowej, transportery tarcz TTS-25 sterowane bezprzewodowo, obrotnice W-P , kulochwyt itd. 2008/ 2005-P Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie
60 Projekt technologiczny i realizacja wyposażenia strzelnicy kulowej 25 m Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach Kompletne wyposażenie strzelnicy 4 stanowiskowej, transportery tarcz TTS-25 sterowane bezprzewodowo, obrotnice W-P, kulochwyt, wytłumienie (podłogi, ściany, sufity) itd. 2008 Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
61 Projekt kompleksowy strzelnicy kulowej krytej w Płocku 4 stanowiska do strzelań do celów stałych na 10, 15, 20, 25 m, urządzenie obrotowe 2008 Inwestor prywatny
62 Projekt kompleksowy strzelnicy kulowej krytej w Łochowie 5 stanowisk do strzelań do celów stałych na 10, 15, 20, 25 m, urządzenie obrotowe W-P 2008 UM Łochów
63 Projekt kompleksowy i technologiczny oraz kompleksowa realizacja wyposażenia strzelnicy kulowej 25 m SOSG w Kłodzku Kompletne wyposażenie strzelnicy 5 stanowiskowej, transportery tarcz TTS-25 sterowane bezprzewodowo, obrotnice W-P , kulochwyt, wytłumienie (podłogi, ściany, sufity) itd. 2008/ 2006-P Sudecki Oddział Straży Granicznej w Kłodzku
64 Projekt kompleksowy strzelnicy kulowej krytej z zapleczem zespołu strzelnic oraz kompleksowe wyposażenie LOSG w Krośnie Odrzańskim Kompletne wyposażenie strzelnicy 5 stanowiskowej, transportery tarcz TTS-25 sterowane bezprzewodowo, obrotnice W-P , kulochwyt itd. 2008 /2005-P Lubuski Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim
65 Projekt kompleksowy strzelnicy kulowej krytej 5 stanowisk do strzelań do celów stałych na 10, 15, 20, 25 m, urządzenie obrotowe W-P 2007 ERA – MOSG w Gdańsku
66 Projekt technologiczny i realizacja kompleksowa wyposażenia strzelnicy kulowej 25 m Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie Kompletne wyposażenie strzelnicy 4 stanowiskowej, transportery tarcz TTS-25 sterowane bezprzewodowo, obrotnice W-P , kulochwyt itd. 2007 Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie
67 Strzelnica kulowa 25 m GPK w Terespolu Kompletne wyposażenie strzelnicy 5 stanowiskowej, transportery tarcz TTS-25 sterowane bezprzewodowo, obrotnice W-P , kulochwyt itd. 2007 GPK SG w Terespolu
68 Projekt kompleksowy i technologiczny strzelnicy kulowej 25 m oraz kompleksowa realizacja wyposażenia w W-M Oddziale Straży Granicznej w Kętrzynie Kompletne wyposażenie strzelnicy 9 stanowiskowej, transportery tarcz TTS-25 sterowane bezprzewodowo, obrotnice W-P , kulochwyt, trenażery i symulatory, pneumatyka, wytłumienie, itd. 2007 Warminsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
69 Projekt kompleksowy strzelnicy kulowej 25 m oraz kompleksowe wyposażenie ŁOSG w Lubaniu Kompletne wyposażenie strzelnicy 9 stanowiskowej, transportery tarcz TTS-25 sterowane bezprzewodowo, obrotnice W-P , kulochwyt, trenażery i symulatory, pneumatyka itd. 2007/ 2005-P Łużycki Oddział Straży Granicznej w Lubaniu
70 Strzelnica kulowa 25 m Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie Kompletne wyposażenie strzelnicy 5 stanowiskowej, transportery tarcz TTS-25 sterowane bezprzewodowo, obrotnice, kulochwyt itd. 2007 Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
71 Strzelnica kulowa 25 m Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Modernizacja Kulochwytu 2007 Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
72 Strzelnica kulowa 50 m i pneumatyczna w Nowym Targu Wyposażenie strzelnicy kulowej – Taśmowe zmieniacze tarcz, transportery tarcz pn. 2007 Urząd Miejski Nowy Targ
73 Strzelnica kulowa 25 m w Krakowie transporter tarcz i obrotnice tarcz 2007 MHSI BO Kobra Sokół Kraków
74 Strzelnica kulowa i pneumatyczna w Zielonej Górze Modernizacja strzelnicy 2007 Policyjny Klub Sportowy Gwardia Zielona Góra
75 Strzelnica kulowa 25m w Warszawie Modernizacja kulochwytu 2006 KGP Warszawa Samodzielny Odział Antyterorystyczny
76 Strzelnica kulowa 25 m Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim Kompletne wyposażenie strzelnicy 4 stanowiskowej, transportery tarcz TTS-25 sterowane bezprzewodowo, obrotnice, kulochwyt itd. 2006 S-Bud/ Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
77 Projekt adaptacji budynku na strzelnicę kulową krytą 25m i pneumatyczną oraz zespół sal sportowych w Gorzowie 9 stanowisk do strzelań do celów stałych na 10, 15, 20, 25 m, urządzenie obrotowe UOS, ruchomy cel na 25 m, strzelnica pneumatyczna – 10 stanowisk, RT-10- 2 stanowiska itd. 2006 OSiR Gorzów
78 Strzelnica garnizonowa typu B i strzelnica kryta pistoletowa we Wrocławiu Koncepcja technologiczna krytej strzelnicy garnizonowej 2006 RZI Wrocław
79 Projekt kompleksowy strzelnicy kulowej krytej Kompleks strzelnic wielofunkcyjnych 2007 Policyjny Klub Sportowy Gwardia w Opolu
80 Projekt kompleksowy strzelnicy kulowej krytej oraz zaplecza biurowego i garaży 5 stanowisk do strzelań do celów stałych na 10, 15, 20, 25 m, urządzenie obrotowe W-P, symulatory i trenażery 2007 Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie
81 Kompleksowy projekt i realizacja wyposażenia strzelnicy kulowej 25m w Katowicach 5 stanowisk do strzelań do celów stałych na 10, 15, 20, 25 m, urządzenie obrotowe UOS, strzelnica pneumatyczna 2006 AWF Katowice
82 Strzelnica kulowa 25 m Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie Wyposażenie strzelnicy 3 stanowiskowej, transportery tarcz TTS-25 sterowane bezprzewodowo, przesłony dolne 2005 Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu
83 Strzelnica kulowa 50 m Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach Wyposażenie strzelnicy 3 stanowiskowej, transportery tarcz TTS-25 sterowane bezprzewodowo 2005 Zespół Szkół Budowlanych w Żarach
84 Projekt kompleksowy strzelnicy kulowej otwartej COSSW 25 m i 50m w Kaliszu Strzelnica kulowa 25m – 10 stanowisk, 50m -5 stanowisk. Wyposażenie strzelnicy w obrotnice, prycze, przesłony stanowiskowe itd. symulatory i trenażery 2005 COSSW w Kaliszu
85 Opinia technologiczna i atest strzelnicy kulowej w Kielcach 9 stanowisk na 50 m 2005 Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
86 Projekt koncepcyjny budynku wielofunkcyjnego – strzelnicy kryte w Kaliszu   2005 Centralny Ośrodek Szkolenia Służb Więziennictwa
87 Strzelnica kulowa 50 m w Szczecinie Samoczynne zmieniacze tarcz taśmowe na 50 m 2005 Start Szczecin
88 Strzelnica kulowa 25 m Komendy Miejskiej Policji w Sopocie Kompletne wyposażenie strzelnicy 5 stanowiskowej, transportery tarcz TTS-25 sterowane bezprzewodowo, obrotnice, kulochwyt itd. 2004-2005 Urząd Miejski, Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
89 Projekt kompleksowy strzelnicy kulowej krytej 6 stanowisk do strzelań do celów stałych, 1 cel ruchomy itd.. 2004 KS Arkonia w Szczecinie
90 Strzelnica kulowa kryta – Tołczyk, Białystok Mikroprocesorowe transportery tarcz TTS-25, sterowane bezprzewodowo z pilota, programowanie zakresów z pilota 2004 Tołczyk – Białystok
91 Strzelnica kulowa 25m Komendy Dzielnicy Śródmieście w Gdyni Kompletne wyposażenie strzelnicy 4 stanowiskowej, transportery tarcz TTS-25 sterowane bezprzewodowo, obrotnice, kulochwyt itd. 2004 Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
92 Strzelnica kulowa – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – 2004, Klub sportowy Gwardia w Zielonej Górze Montaż 20 samoczynnych zmieniaczy tarcz na 50m , ruchomy cel 2004 Polska Federacja Sportu w Warszawie
93 Wyposażenie kompleksowe zespołu strzelnic krytych – Paczółtowice k/ Krakowa Strzelnica kulowa 25 m – 6 stanowisk do strzelań do celów stałych na 10, 15, 20, 25 m i 2 stanowiska (urządzenia) do strzelań szybkich, Strzelnica kulowa na 50 m – 5 stanowisk, cel ruchomy, 5 urządzeń AZT-50 – do zmiany tarcz taśmowych na 50 m, 2003 Green Inwestment Kraków
94 Strzelnica kulowa kryta 25 m, Warszawa Zestawy do strzelań symulacyjnych. Sterowany radiowo ze sterownika komputerowego z obrotnicami uniwersalnymi – [Wróg- Przyjaciel -Opadająca] oraz sterowany przewodowo ze sterownika komputerowego i pulpitu uniwersalnego 2003 Biuro Ochrony Rządu Warszawa
95 Strzelnica kryta kulowa 25 m i pneumatyczna, Białystok Mikroprocesorowe transportery pneumatyczne górne – układ linkowy – 20 stanowisk, Urządzenia do przesuwu tarcz w taśmie do strzelań z karabinka i pistoletu, sylwetki obrotowe UOS-25 z pulpitami elektronicznymi 2003 Zespół Szkół Metalowo Drzewnych Białystok
96 Strzelnica kulowa kryta – Tołczyk, Białystok Urządzenia do samoczynnej zmiany tarcz na 50 m 2003 Tołczyk – Białystok
97 Projekt i wyposażenie strzelnicy badawczej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji Komora do odstrzeliwania amunicji gazowej 2002 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji w Warszawie
98 Projekt kompleksowy wielobranżowy – strzelnicy krytej z zapleczem logistycznym oraz wyposażenie kompleksowe i wielofunkcyjne zespołu strzelnic krytych o wysokim standardzie, Warszawa – AWF Strzelnica kulowa 25 m – 12 stanowisk do strzelań do celów stałych na 10, 15, 20, 25 m i 2 stanowiska (urządzenia) do strzelań szybkich, cel ruchomy, zespół tarcz W-P, kulochwyt stalowy lamelowy trenażery, tarcze elektroniczne, transportery tarcz, tarcze do strzelań dynam 2002-2003 Fundacja Sportu w Policji Warszawa
99 Projekt kompleksowy wielobranżowy i technologiczny oraz wyposażenie kompleksowe i wielofunkcyjne zespołu strzelnic krytych o wysokim standardzie, tarcze do strzelań dynam. W-P, transportery tarcz, itd. w Lublinie Strzelnica kulowa 25 m – 12 stanowisk do strzelań do celów stałych na 10, 15, 20, 25 m i 2 stanowiska (urządzenia) do strzelań szybkich, cel ruchomy, zespół tarcz W-P, kulochwyt stalowy lamelowy 2002-2003/ 2000-P Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
100 Projekt i wyposażenie strzelnicy badawczej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie Stół do zdalnego odpalania broni palnej 2002 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji w Warszawie
101 Projekt i wyposażenie strzelnicy badawczej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie Łapacz pocisków 2002 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji w Warszawie
102 Wyposażenie strzelnicy pneumatycznej – Gmina Bielany w Warszawie Wykonanie specjalne transporterów – montowanych na sali gimnastycznej szkolnej sterowanych z pilota 2002 Gmina Bielany – Warszawa
103 Wyposażenie strzelnicy pneumatycznej w Kożuchowie strzelnica pneumatyczna – 4 stanowiska 2002 Zespól Szkól Kożuchów
104 Wyposażenie strzelnicy pneumatycznej w Nowej Soli strzelnica pneumatyczna – 6 stanowisk 2002 Liceum Ogólnokształcące Nowa Sól
105 Wyposażenie strzelnicy sportowej kulowej – ruchomy cel „dzik” w Warszawie Urządzenie RT-50 ze sterownikiem elektronicznym 2001 Związkowy Klub Strzelecki
106 Projekt kompleksowy wielobranżowy – zespołu strzelnic krytych oraz wyposażenie kompleksowe i wielofunkcyjne zespołu strzelnic krytych o wysokim standardzie, symulatory strzelań, trenażery, tarcze elektroniczne, transportery tarcz itd. w Warszawie Strzelnica kulowa 25 m – 10 stanowisk do strzelań do celów stałych na 10, 15, 20, 25 m i 2 stanowiska (urządzenia) do strzelań szybkich, strzelnica pneumatyczna 13 stanowisk, 2001 Komenda Główna Policji Biuro Logistyki Policji
107 Projekt kompleksowy wielobranżowy i wyposażenie, modernizacja strzelnicy kulowej CWKS „LEGIA” w Warszawie 13 – transporterów tarcz TTS-25, mikroprocesorowe, sterowane bezprzewodowo z pilota, programowanie zakresów z pilota 2000/ 1999 CWKS „LEGIA” Warszawa
108 Projekt i wyposażenie strzelnicy badawczej CLK KGP w Warszawie wanna z osprzętem do badań balistycznych – wyk. ze stali nierdzewnej z zaburzaniem, filtrowaniem i uzdatnianiem wody oraz uchwytami do mocowania broni długiej i krótkiej 2000 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji w Warszawie
109 Projekt kompleksowy i wyposażenie strzelnicy kulowej pistoletowej – 25m w Warszawie Urządzenie do samoczynnego obrotu tarcz z pulpitem elektronicznym -WBC-UOS-25 2000 Biuro Ochrony Rządu Warszawa
110 Wyposażenie i modernizacja strzelnicy kulowej 25 m w Częstochowie TB-UOS-25 – 10 tarczowa. Napęd jednym silnikiem liniowym 2000 AZS Częstochowa ul. Andrzeja
111 Projekt technologiczny i wyposażenie strzelnicy krytej 25 m. Wielofunkcyjne wyposażenie o wysokim standardzie w Chorzowie 4 stanowiska – do strzelań do celów stałych na 10, 15 m i 1 x urządzenie obrotowe UOS-25 2000 Spółdzielnia ERA Chorzów
112 Projekt technologiczny i wyposażenie strzelnicy krytej 25 m. Tor jezdny TTS-25 uniesiony do góry przy stanowiskach w Zabrzu. 4 stanowiska – do strzelań do celów stałych na 10, 15, 20, 25 m i urządzenie obrotowe UOS-25 2000 Hala sportowa MOSiR Zabrze
113 Projekt technologiczny i wyposażenie kompleksowe strzelnicy krytej 25 m. Wielofunkcyjne wyposażenie o wysokim standardzie, kamery CCTV, Jedyny w Polsce kulochwyt ekologiczny żelowy w Warszawie 10 stanowisk – do strzelań do celów stałych na 10, 15, 20, 25 m, urządzenie obrotowe UOS-25, tarcze elektroniczne , ruchomy cel- tarcza elektroniczna RT-20, podnośniki tarcz sterowane komputerowo 2000 ZBR „Warszawianka” Warszawa ul. Merliniego 6
114 Projekt technologiczny i wyposażenie strzelnicy 50m w Opolu 5 stanowisk – transportery linowe układ dolny -TTS-25LD 2000 Wojewódzki Związek Łowiecki Opole
115 Wyposażenie strzelnicy kulowej 25 m w Węgrowie TB-UOS-25 – 14 tarczowa. Napęd jednym silnikiem liniowym 270 2000 Kom. Rodz. ZSZ Węgrowie
116 Projekt technologiczny i wyposażenie kompleksowe strzelnicy krytej 25 m. Wielofunkcyjne wyposażenie o wysokim standardzie. Mistrzostwa Świata Policji -1999r. w Szczytnie 30 stanowisk do strzelań do celów stałych – TTS-25SG- sterowanie mikroprocesorowe, dwa stanowiska do strzelań do celów ruchomych i 6 urządzeń obrotowych UOS-25 do strzelań z pistoletu szybkostrzelnego z pulpitem elektronicznym 1999 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
117 Projekt koncepcyjny – obiektu wielofunkcyjnego -zespołu strzelnic krytych o parametrach olimpijskich w Warszawie 4 strzelnice o parametrach olimpijskich 1999 Związkowy Klub Strzelecki Warszawa
118 Projekt technologiczny strzelnicy kulowej pistoletowej 50 m w Białobrzegach 10 stanowisk – TTS-50LG- górny układ jezdny linowy, UOS-25, podnośniki tarcz 1999 Garnizon Białobrzegi – Wojskowe Biuro Studiów i Projektów Budowlanych i Lotniskowych
119 Projekt i wyposażenie strzelnicy 50m w Wolsztynie 6 stanowisk – transportery linowe układ dolny TTS-50LD 1999 Krutla k. Wolsztyna Bractwo Kurkowe
120 Projekt i realizacja kompleksowa wyposażenia strzelnicy kulowej 50 m, dzik i śrutowej TRAP w Jaworznie 10 stanowisk TTS-25SG, 2 urządzenia obrotowe, cel ruchomy „dzik” – kamery CCTV 1999 Elektrownia Jaworzno III, Jaworzno ul. Energetyków
121 Projekt technologiczny strzelnicy 50m w Zbąszyniu 6 stanowisk 1999 Zbąszyn Bractwo Kurkowe
122 Koncepcja technologiczna z ekspertyzą – obiektu wielofunkcyjnego – strzelnicy krytej kulowej i pneumat. W Legionowie kulowa – 10 stanowisk, pneumatyczna – 20 stanowisk 1998 Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
123 Wyposażenie strzelnicy kulowej 25 m w Częstochowie TB-UOS-25 – 10 tarczowa. Napęd jednym silnikiem liniowym 1995 AZS Częstochowa ul. Andrzeja
124 Projekt technologiczny i wyposażenie strzelnicy krytej 25 m w Pucicach k/Szczecina 5 stanowisk – do strzelań do celów stałych na 10, 15, 20, 25 m, urządzenie obrotowe UOS-25, podnośniki tarcz PPL-2A – szt. 2 1999-2000 Ośrodek Strzelectwa Myśliwskiego Pucice. Marek Mikłasz
125 Projekt kompleksowy wielobranżowy obiektu wielofunkcyjnego ze strzelnicą, oraz wyposażenie kompleksowe strzelnicy kulowej krytej na 25 m. Obiekt wielofunkcyjny dwupoziomowy. Możliwość wykorzystania strzelnicy jako sali wykładowej i sali do sportów walki. Wysoki standard. 10 stanowisk – do strzelań do celów stałych na 10, 15, 20, 25 m – TTS-25 sterowane mikroprocesorem, 2 urządzenia obrotowe UOS-25, podnośniki UOS-25 – szt. 2 1999-2000 Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach ul. Peryferyjna 15
126 Projekt kompleksowy wielobranżowy oraz kompleksowe wyposażenie strzelnicy kulowej krytej na 25 m. Wysoki standard, adaptacja obiektu istniejącego. 13 stanowisk do strzelań do tarcz pojedynczych – TTS-25, dwa stanowiska do strzelań do celów ruchomych i dwa stanowiska do strzelań z pistoletu szybkostrzelnego – UOS-25 1999 /1999 CWKS 'LEGIA” Warszawa ul. Łazienkowska
127 Strzelnica Szkolna Kulowa – ekspertyza w Białymstoku   1996 Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku ul. 27 Lipca 58
128 Projekt kompleksowy i realizacja wyposażenia strzelnicy kulowej – 25m -modernizacja strzelnicy, Klub Sportowy „Gwardia” Zielona Góra, ul. Strzelecka 22 Dwie strzelnice pistoletowe 25 m – 40 stanowisk- 8 urządzeń 1995 Komenda Wojewódzka Policji w Zielonej Górze
129 Projekt kompleksowy i technologiczny oraz realizacja wyposażenia strzelnicy kulowej otwartej -25 m, w Pile 4 x UOS-25   WKS SOKÓŁ w Pile
130 Projekt technologiczny strzelnicy krytej 25 m, Zakręt k/ Warszawy – 10 stanowisk 1993 Patron Service Zakręt k/ Warszawy
131 Projekt pełnobranżowy kompleksowy i realizacja wyposażenia strzelnic krytych – kulowej, pneumatycznej, ruchomy cel, sala trenażerów laserowych w Pile kulowa 4 stanowiska +pneumatyczna 3 stanowiska i ruchomy cel, sala trenażerów laserowych 1991 Szkoła Policji w Pile
132 Projekt kompleksowy i realizacja wyposażenia pierwszej w Europie kompleksowej strzelnicy pneumatycznej krytej. Mistrzostwa Europy Policji w 1989. – 32 stanowiska + 2 x ruchomy cel 1986 Policyjny Klub Sportowy „GWARDIA” w Zielonej Górze
133 Współpraca przy projektowaniu i wyposażaniu kompleksu strzelnic kulowych i pneumatycznych. Mistrzostwa Armii Zaprzyjaźnionych i Mistrzostwa Europy, Wrocław Największy w Polsce zespól strzelnic kulowych i pneumatycznych. Zastosowano Unikalne autorskie rozwiązanie tarczowni. Wyposażenie strzelnicy w urządzenia do ruchomego celu na 50 i 10 m. 1986 WKS Śląsk Wrocław, ul. Oporowska
134 Projekt technologiczny strzelnicy kulowej otwartej – 25 m. Mistrzostwa Świata i Europy w Pięcioboju Nowoczesnym w Drzonkowie 20 stanowisk do strzelań do pojedynczej tarczy i 4 stanowiska do strzelań z pistoletu szybkostrzelnego, strzelnica pneumatyczna 1986 Ośrodek Pięcioboju Nowoczesnego Drzonków
135 Wyposażenie zespołu strzelnic kulowych – 25 m i 50 m Klub Sportowy „Gwardia” Zielona Góra, ul. Strzelecka 22 Dwie strzelnice pistoletowe 25 m – 40 stanowisk -8 urządzeń obrotowych, 20 stanowisk na 50 m , 1 x RT-50 m 1986-1989 Komenda Wojewódzka Policji w Zielonej Górze
136 Projekt kompleksowy i realizacja wyposażenia dwupoziomowej nowoczesnej strzelnicy otwartej kulowej na 50 m w Zielonej Górze 20 stanowisk do strzelań statycznych i 1 stanowisko ruchomy cel, strzelnica kryta 20 m 1986 PKS „GWARDIA” w Zielonej Górze ul. Strzelecka 22
137 Modernizacja i wyposażenia strzelnicy kulowej i pneumatycznej w Katowicach TT-103, system sygnalizacji obsługi tarcz 1983 KWP w Katowicach i KS Gwardia Katowice
138 Wyposażenie strzelnicy kulowej -25 m w Bydgoszczy Urządzenie obrotowe TB-UOS-25 1983 BTS Bydgoszcz
139 Wyposażenie strzelnicy kulowej -25 m w Siedlcach Urządzenie obrotowe TB-UOS-25 1983 Siedlecki Klub Strzelectwa sportowego
140 Wyposażenie strzelnicy kulowej -25 m w Ostrzeszowie Urządzenie obrotowe UOS-25 -standard 1983 MKKS LOK „Baszta”, Ostrzeszów
141 Strzelnica kulowa i pneumatyczna, Gwardia Warszawa Ruchoma tarcza RTD-10, TT-108, UOS-25 1983 Gwardia Warszawa
142 Projekt typowy strzelnicy kulowej sportowej i pneumatycznej Kompleksowe rozwiązanie do stosowania w Polsce jako projekt typowy do adaptacji 1980 GKKF i S
143 Projekt typowy strzelnicy biatlonowej Kompleksowe rozwiązanie do stosowania w Polsce jako projekt typowy do adaptacji. Unikalne rozwiązanie tarczowni naziemnej 1980 GKKF i S
144 Projekt typowy strzelnicy dla pięcioboju nowoczesnego Kompleksowe rozwiązanie do stosowania w Polsce jako projekt typowy do adaptacji 1980 GKKF i S
145 Ekspertyza i koncepcja modernizacji strzelnic kulowych KWP w Katowicach i KS Gwardia   1979 KWP w Katowicach i KS Gwardia Katowice
146 Strzelnica kulowa 50 m – biatlonowa, Wisła Kubalonka Unikalne rozwiązanie tarczowni naziemnej 1978 COSiR
147 Strzelnica kulowa 50 m – biathlonowa w Jakuszycach Unikalne rozwiązanie tarczowni naziemnej 1978 COSiR

..oraz wiele innych

.