URZĄDZENIE DO SAMOCZYNNEGO OBROTU TARCZ DO STRZELAŃ PISTOLETOWYCH TYP UOS-25, WUOS

hp photosmart 720


Urządzenie typ UOS-25, służy do samoczynnego obrotu tarcz do strzelań z broni kulowej krótkiej (pistoletowych) na 25m. W strzelaniach sportowych urządzenie może być stoso­wane do strzelań w konkurencjach: pistolet szybkostrzelny, pistolet sportowy i dużego kalibru oraz pistolet standard. Urządzenie może być również wykorzystywane do strzelań policyjnych i wojskowych, szkolenia pracowników ochrony oraz rekreacyjnych i szkolenia obronnego.

Urządzenie wykonywane jest w dwóch wersjach: policyjnej i sportowej, różniących się wysokością ramy urządzenia.

Urządzenie spełnia wymagania regulaminowe ISSF i PZSS, zapewnia sprawne przeprowadzenie zawodów i treningów, bezpieczny ich przebieg, pod warunkiem przestrzegania niniejszej instrukcji obsługi i przepisów bezpieczeństwa na strzelnicy.

Urządzenie w wersji standard składa się z belki stalowej z pięcioma uchwytami ramkowymi tarcz, ustawionej na dwóch stopach (opcjonalnie może być wykonana składana rama górna). Do belki dolnej umocowany jest zespół napędowy z silnikiem liniowym trójfazowym. Z boku zespołu napędowego zlokalizowano blok sterowania. W części czołowej bloku sterowania z jednej strony znajdują się przepusty ochronne gumowe na wpro­wadzenie przewodów i kabli zasilających oraz sterowniczych, a z drugiej strony gniazdo bez­piecznikowe.

W wersji sportowej obok gniazda bezpiecznikowego umieszczone są gniazda do połączenia kilku urządzeń kablem sterującym – sprzęgającym, umożliwiającym równoczesną pracę kilku urządzeń, sterowanych z jednego pulpitu.

Zespół napędowy i blok sterowania osłonięty jest z przodu i góry oraz z tyłu, osłonami z blachy stalowej.

Ekrany tarcz (z utwardzonego styropianu – 40 lub poliuretanu) zakładamy w aluminiowe uchwyty ramkowe.

Sterowanie urządzenia odbywa się z elektronicznego pulpitu sterującego zlokalizowanego na stanowisku strzeleckim. Do pulpitu można podłączyć sznur startowy umożliwiający stero­wanie startem przez strzelającego.

Pulpity są wykonywane w trzech wersjach:

 • UOS-25-PSS – standard – art. nr 25500 (sterowanie mikroprocesorowe),
 • UOS-25-PSM – S – sportowy – art. nr 25520 (sterowanie mikroprocesorowe)

 • UOS-25-PSM – SP – sportowo -policyjny z pomiarem czasu i programowaniem strzelań – art. nr 25510 (sterowanie mikroprocesorowe)

 

Pulpity sterownicze są szczegółowo opisane w załączonej instrukcji obsługi mikroprocesorowych pulpitów sterowniczych .

Pulpity mogą być również zamawiane oddzielnie.

Układy sterujące pulpitu zabudowane są w obudowie izolacyjnej z tworzywa sztucznego. Na płycie czołowej pulpitu zlokalizowane są przełączniki wyboru czasu strzelania i sterowania urządzeniem UOS-25.

Z tyłu pulpitu znajduje się gniazdo bezpiecznikowe aparatowe, gniazdo do podłączenia kabla sterowniczego oraz gniazdo do podłączenia sznura startowego. Zasilanie pulpitu -odbywa się z bloku sterowania i zasilania urządzenia UOS-25 napięciem 12V= lub 12V, 50Hz.

Podstawowe dane techniczne

 • wymiary urządzenia:
  – długość -340 cm
  – szerokość podstawy – 80 cm
  – wysokość – ok. 50 cm
  – wysokość ekranu tarczy:
  a/ wersja policyjna – 176cm
  b/ wersja sportowa (max) – 100cm
 • masa urządzenia – ok. 70 kg
 • napięcie zasilania:
  – obwody główne – 3-faz., 380/220V, 50Hz
  – obwody sterownicze – 220V, 50Hz; 12V, 50Hz; 12V=,
 • silnik napędowy – liniowy 3- fazowy 380/220V
  – SL-5-100 (SL-5-270)
 • moc pobierana – ok. 2,1kVA (5,3kVA)
 • prąd pobierany – 5,2/3,0A (13,9/8,0A)
 • sterowanie – z pulpitu elektronicznego przez sędziego lub zawodnika i samoczynne
 • klasa izolacji – I ( pulpit. II)

Każde urządzenie jest całkowicie zmontowane i sprawdzone u wykonawcy urządzenia i dostarczane w n/w elementach do zamawiającego.

 

Wyposażenie dodatkowe

Urządzenie UOS-25 może być dodatkowo wyposażone w n/w elementy:

 • kołka jezdne – art. nr 25420
 • ekrany tarcz z polistyrenu utwardzonego (styropianu) – art. nr 25450, 25460
 • osłonę przednią stalowo-drewnianą urządzenia – przenośną lub przewoźną art. nr 25430 lub 25435
 • pulpity sterownicze – wersja do wyboru art. nr 2500, 25510 i nr 25520
 • zdalne sterowanie bezprzewodowe – art. nr 25530
 • transporter szynowy urządzenia UOS-25 – art. nr 25600
 • podnośnik urządzenia UOS-25 – art. nr 25700
UOS