TRANSPORTER TARCZ DO STRZELAŃ Z BRONI PNEUMATYCZNEJ DO RUCHOMEJ TARCZY- typ RT-10

Charakterystyka urządzenia:

1. Konstrukcja

Konstrukcja urządzenia przenośna, ze składanymi podporami, ułatwiającymi transport. W części frontowej wyłożona wykładziną

Kulochwyt stalowy – z wygłuszeniem wykładziną tłumiącą.

Układ sygnalizacji położenia tarczy

Układ wygaszania kamer przy starcie

Układ podglądu tarcz – składający się z dwóch mini kamer i monitora

Oświetlenie tarcz fluoroscencyjne

Komplet kabli zasilająco -sterujących

2. Uniwersalny, zespolony pulpit sterujący RT

Uniwersalny, zespolony pulpit sterujący RT stosowany jest dla urządzeń RT-10 i RT-50

Pulpit ten składa się z trzech bloków:

 • bloku sterowania układu napędowego

 • bloku pomiaru czasu

 • bloku programatora przebiegów mieszanych

2.1. Blok sterowania układu napędowego

Blok sterowania układu napędowego umożliwia:

 • wybór szybkości jazdy – wole przebiegi (5s), szybkie przebiegi (2,5s)
 • wybór rodzaju pracy:
  – A- automatyczna – samoczynny trening – impuls startowy z trenażera (układu czaso­wego). Przy załączeniu na pracę automatyczną załącza się układ impulsowy, który startuje w odstępach ustawionego czasu. Czas ten jest płynnie regulowany.
  – R – ręczna – sterowanie przez sędziego lub trenera
 • załączenie programatora do pracy
 • przycisk „start” w pulpicie i na sznurze startowym
 • przycisk stop
 • przycisk dojazd (dla urządzeń z dojazdem tarczy do stanowiska)

2.2. Blok programatora przebiegów mieszanych

Blok ten wykorzystywany jest do samoczynnego sterowania przebiegami przy strzelaniu konku­rencji 20+20 przebiegów mieszanych.

Blok programatora przebiegów mieszanych umożliwia :

 • wybór programu strzelań(10..20 -ustalonych programów)
 • pokazuje aktualną szybkość przebiegu
 • ilość oddanych strzałów (wykonanych przebiegów wolnych i szybkich)
 • szybkie przesuwanie do przodu i tyłu w programie ustawionym
 • pracę od poz. 1…20 lub ciągłą
 • kasowanie do pozycji wyjściowej

2.3. Blok pomiaru czasu

Blok pomiaru czasu umożliwia:

 • zdalny pomiar czasu przebiegu automatycznie lub ręcznie,
 • zdalny pomiar czasu postoju automatycznie lub ręcznie,
 • pomiar innego czasu ręcznie

Dokładność pomiaru >=0,001s.

Wyświetlanie z dokładnością do 0,01s

Ruchome tarcze RT-10