PRZESŁONA MIĘDZYSTANOWISKOWA SIATKOWA – typ PMS4-25

Przesłona międzystanowiskowa siatkowa służy do zabezpieczenia osób strzelających z pistoletu na sąsiednich stanowiskach przed łuskami wyrzucanymi z broni sąsiada. Siatka amortyzuje uderzenia łuski.

Przesłona wykonana jest z kształtowników stalowych malowanych farbą o fakturze młotkowej. Podstawa przesłony jest demontowana, co ułatwia transport i składowanie.

Trzy nóżki regulacyjne umożliwiają wypoziomowanie przesłony.

W górnej części przesłony zamontowana jest siatka bezwęzełkowa ciężka z polietylenu w kolorze zielonym, stwarzająca estetyczną przegrodę, umożliwiającą obserwację i kontrolę strzelających przez trenera (prowadzącego strzelanie) lub sędziego oraz ze stanowisk sąsiadujących, co zwiększa bezpieczeństwo osób strzelających.

Przesłona zgodna z wymaganiami ISSF i PZSS oraz projektem Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących krytych strzelnic Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu.

Wymiary przesłony:

a/ wersja standard:

– wysokość – 200cm,

– szerokość – 145cm,

– siatka techniczna – 145cm x 145cm

– szerokość podstawy – 70 cm

– masa – ok. 16 kg

Przesłony międzystanowiskowe