2. „Stanowisko do hamowania pocisków o wysokiej energii”

2. „Stanowisko do hamowania pocisków o wysokiej energii”